Logo REACH
donate-now-button-red-120x30
REACH Rwanda

REACH Organisation in Rwanda exists to serve the people of the Great Lakes Region of Africa in supporting their journey towards healing, reconciliation and sustainable development.
We do this by:

  • Bringing together people, often those who have been in conflict
  • Providing them with opportunities for learning, truth-telling and experiencing healing and forgiveness
  • Assisting them to work together in various peace-building initiatives

Click here to find out more

Umuryango “REACH” mu Rwanda ubereyeho gufasha abantu batuye mu turere tw’ibiyaga bigari by’Afurika, ubafasha mu nzira barimwo yo gukira , kwiyunge no kugera ku majyambere arambye . Uburyo bikorwa:

  • Duhuza abantu, cyane cyane abagiranye amakimbirane, bagahabwa inyigisho, bakangurirwa kuvugisha ukuri ku byabaye, kugirango habeho gukira no kubabarirana hagati y’imiryango.
  • Tubafasha gukorera hamwe mu buryo bwinshi no mu bikorwa binyuranye harimwo no kwubaka amahoro.

Clika hano usome ibikurikira.


リーチ・オーガニゼーション・イン・ルワンダ(REACH Organisation in Rwanda)はアフリカ大湖地域の人々の癒し、和解、持続可能な発展に向けての歩みを支援する ために設立された団体です。私たちは、この使命を果たすために1)人々、特に紛争の当事者同士 が出会う「場」を創出し、2)共に学び、真実を告白し、癒しと赦しを経験する機会を提供し、3)平 和構築活動に協働していくことを支援します。

詳細はここをクリック

[REACH Rwanda] [English] [Kinyarwanda] [Japanese] [Trauma Course]