Logo REACH
donate-now-button-red-120x30
Imishinga

Gahunda y’intego n’ibyo tuzageraho.

Intego rusange: kwubaka ubushobozi bw’ibanze kugirango habeho Gukira, Ubwiyunge n’amahoro mu miryango yashegeshwe n’ibibazo by’amakimbirane hamwe n’ubwicanyi.

Ingingo #1: Amahugurwa kw’Isanamitima, Ubwiyunge no kubaka amahoro arambye.

Intego: Guha abaturage icyerekezo, Ubumenyi, inyigisho no gutegura gahunda zabageza ku bikorwa birambye bigamije Gukira,Ubwiyunge no kubaka Amahoro.

Ingingo # 2: Serivise z’ubujyanama kubafite ibibazo by’ihungabana n’ubwandu bw’agakoko gatera SIDA.

Intego: Kugira serivise z’ubujyanama , kwita ku bahungabanye, hamwe n’ababana n’ubwandu bw’agakoko gatera SIDA. Gufasha amatorero gushyiraho izo servise nkuko umubare wayo ugenda wiyongera.

Ingingo #3: Guhuza imbuto zigaragaza gukira n’ubwiyunge binyuze mu gukorera hamwe mu matsinda.

Intego: Gushyiraho uburyo bw’imikorere igena migambi, gufasha amatsinda gushyira hamwe mu bikorwa byubaka imibanire,umuco,ubukungu bishingiye k’ umwuka w’ubumwe n’ubwiyunge bisanzwe bibaranga.

Ingingo #4:Gufasha abaturage kubana neza n’abafunguriwe icyaha cya Jenoside no gafasha abafunguwe gusubira mu buzima busanzwe mu miryango yabo.

Intego: Kugira uruhare mu kubanisha neza abaturage muri rusange tutibagiwe n’abafunguriwe icyaha cya Jenoside.

Ingingo # 5: Kwigisha amahoro mu bana.

Intego:kwigisha abana bose bo mu duce dukoreramwo uburyo bagera ku mahoro,ubworoherane,ubwiyunge n’uburenganzira bwa muntu.

Ingingo ya# 6: Ishuri ryo kubaka amahoro no guhosha amakimbirane.

Intego: Kwongera ubushobozi n’ubumenyi bw’abitangiye kubaka amahoro, kugirango amahoro n’ubwiyunge bijye mu ngiro mu nzego zitandukanye zo mu Rwanda no mu Karere k’ibiyaga bigari by’ Afurika.

[REACH Rwanda] [English] [Kinyarwanda] [Intego] [Imishinga] [Uburyo Watugeraho] [Amateka] [Gushyigikira] [Imirongo y'ingenzi] [Japanese] [Trauma Course]