Logo REACH
donate-now-button-red-120x30
Kinyarwanda

Umuryango “REACH”mu Rwanda ubereyeho gufasha abantu batuye mu turere tw’ibiyaga bigari by’Afurika, ubafasha mu nzira barimwo yo gukira , kwiyunge no kugera ku majyambere arambye . Uburyo bikorwa:

  • Duhuza abantu, cyane cyane abagiranye amakimbirane, bagahabwa inyigisho, bakangurirwa kuvugisha ukuri ku byabaye, kugirango habeho gukira no kubabarirana hagati y’imiryango.
  • Tubafasha gukorera hamwe mu buryo bwinshi no mu bikorwa binyuranye harimwo no kwubaka amahoro.
     
[REACH Rwanda] [English] [Kinyarwanda] [Intego] [Imishinga] [Uburyo Watugeraho] [Amateka] [Gushyigikira] [Imirongo y'ingenzi] [Japanese] [Trauma Course]